نمایش دادن همه 12 نتیجه

دفترچه مرگ مطابق با نسخه انیمه دث نت

1,500,000 

ست کاسپلی انگشتر و گرنبند شارینگان

ست کامل انگشترهای خاندان یوچیها سری ناروتو

ست کلکسیونی انگشترهای آکاتسوکی سری ناروتو

3,900,000 

ست کلکسیونی پنج تیکه ناروتو

ست کلکسیونی توکیو ریونجرز

ست کلکسیونی گردنبند های خاندان یوچیها

6,900,000 

ست کلکسیونی هنر شمشیرزنی آنلاین

ست هدبند انگشتر کونای کونوها سری ناروتو

ست هدبند گردنبند ایتاچی زمان کونوها سری ناروتو

کونای میناتو سایز واقعی مخصوص کاسپلی

4,700,000 

کونای ناروتو سایز واقعی مخصوص کاسپلی

4,700,000