نمایش 1–12 از 110 نتیجه

اکشن فیگور اوبیتو کاستوم جنگ نینجاها سری ناروتو

15,000,000 

اکشن فیگور ایتاچی کاستوم آکاتسوکی کلاه حصیری سری ناروتو

18,000,000 

اکشن فیگور ایتاچی کاستوم رستاخیز سری ناروتو شیپودن

5,900,000 

اکشن فیگور جیرایای افسانه ای سری ناروتو

11,000,000 

اکشن فیگور چیبی ایتاچی سری ناروتو بدون جعبه

2,200,000 

اکشن فیگور چیبی ایتاچی کاستوم آکاتسوکی سری ناروتو بدون جعبه

2,200,000 

اکشن فیگور چیبی جیرایا سری ناروتو

1,500,000 

اکشن فیگور چیبی جیرایا مدل نندروئید سری ناروتو

1,600,000 

اکشن فیگور چیبی شش تایی ناروتو

6,500,000 

اکشن فیگور چیبی گارا ایستاده مدل نندروئید سری ناروتو

1,500,000 

اکشن فیگور چیبی گارا مدل نندروئید سری ناروتو

1,500,000 

اکشن فیگور ساروتوبی هیروزن کاستوم نبرد سری ناروتو

10,000,000